Årleg arrangement i Florø
Verdas lengste sildebord

Gratis sild til folket, langbord i hovudgata i Florø sentrum.Jubileum for Sildebordet i 2016

 Fredag 17. juni kl 18:30 opnar det 25. Sildebordet i Florø

God sild, topp underhaldning og nokre overraskingar. Sildekomiteen er i gang med planlegginga, så vi håper mange vil få meg seg denne tradisjonen.