Verdas lengste sildebord finn du i Florø.
FREDAG 21. JUNI 2019

SILDEBORDET
er ein del av Himmel og Hav Kystfestival

I juni vert verdas lengste sildebord arrangert i Florø! Då dekker vi omlag 350 meter bord gjennom Florø sentrum. Her vert det servert fleire gode silderettar, og alle får ete seg mette. Heilt gratis!

Silderettar du kan smake på sildebordet er Nøttesild, Sild i Solnedgang, Sild for dei sure, Pelagia Sild og Eurospars Jubelsild. Det er og mulighet til å kjøpe tørkasild med noko attåt.

Viss du kan tenke deg å støtte Sildebordet, kan du vippse til Sildebordet i Florø #523764.

PROGRAM

HIMMEL OG HAV

HISTORIA

SILDEBORDET

SILDEKONGER

FRA 1992 TIL I DAG

SALGSBOD?

SILDEBORDET 2019

Slik blir programmet på Sildebordet i 2019:

18:30
Opning av bordet ved Harald J. Stavang – pensjonert journalist og Sildekonge frå 2010.

18:40
Musikk ved irske Na Fianna.

19:15
Utdeling av Ingrid og Bjarne Sundes minnepris.

19:30
Cone JR presenterere sin musikk.

19:45
Na Fianna overtar igjen.

19:15
Utdeling av Ingrid og Bjarne Sundes minnepris.

Salg av sild i småspann, pluss tørka sild med noko attåt, skjer i festivalteltet på Kolkaia.  Her blir det også konsert seinare på kvelden.