Nor Tekstil er viktig for Sildebordet!

Nor Tekstil er viktig for Sildebordet! 🙌🏻

Gjennom mange år har Nor Tekstil vore ein trufast og særs god støttespelar for Sildebordet.

Dei støttar oss med både praktisk støtte, som traller og lastebil. Og dei bidrar til at Sildebordet er mogleg å gjennomføre reint økonomisk.

Tusen takk, Nor Tekstil! 👏🏻🐟